Genel Başkan’ın Mesajı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin gençlik yapılanması olan GENÇ ASKON; aziz milletimizin ve ülkemizin menfaatlerini tüm şahsi ve ticari menfaatlerin üzerinde tutan, hassasiyetlerini sadece kendi coğrafyasına endekslemekten imtina eden bir anlayış ile donatılmıştır. Mefkûresi, ırk, dil ve mezhep ayırt etmeksizin tüm İslam coğrafyasının dertleriyle dertlenmek olan biz gençlerin ebedi emeli; mazlumların yanında, zalimlerin karşısında olan bir duruş ile adaletin, hoşgörünün ve barışın tesisinde katre miktarı da olsa bir fayda sağlamaktır. Bu minvalde hareket etmeyi şiâr edinen bir yapının, bugünlerinin ve yarınlarının teminatı sayılan gençlik teşkilatı olarak;

Kalkınma Tutkusu,
bizler için bir işaret fişeği görevi görmektedir.

Zira evvelini iyi bilen ve asla unutmayan bir gençlik olarak biliyoruz ki; gerek kendi coğrafyamızda, gerekse komşu coğrafyalarda toplumlara nizam ve adalet getirdiğimiz günlerin bize uzak olmadığı gibi tekrardan adaleti, hoşgörüyü ve barışı tesis edeceğimiz günlerde bizlere bir o kadar uzak değildir. Geçtiğimiz yüz küsur yıllık buhranlı dönemin ardından, tekrar ayağa kalkarak adalet ve hoşgörü dağıtmayı amaçlıyorsak bunun yolu bireysel, toplumsal ve devlet bazında maddi ve manevi olarak kalkınmaktan geçmektedir. Bizleri ve coğrafyamızı dikkatli gözlerle inceleyen tüm çevreler biliyor ki kalkındığımız gün, kendi haklı zenginliklerimizi tekrardan oluşturacağız.

Haklı Zenginlikler,
tekellerin, faiz lobilerinin, zorbalığın ve adaletsizliğin yerini alarak zaten tüm insanlığa yetecek kaynakların, hakkaniyet ve adalet çizgisinde tekrardan dağıtılmasını sağlayacaktır. Nitekim Yüce Allah dünya kaynaklarını tüm insanlığa yetebilecek bir nizamda tesis etmiştir. Lakin son yüzyılda tüm dünyayı kasıp kavuran zalim ticareti, uyguladığı haksız dağılım ile dünyanın bir çok bölgesinde fakirliklerin baş müsebbibi olmuştur. İşte bizler GENÇ ASKON olarak; böyle gelmiş böyle gider demekten ar ederek, Hz. İbrahim’e koşan karınca misali adaletsiz düzeni değiştiremesek bile en azından haklı zenginlikleri tesis edebilmek uğruna doğru adımlar atmaya devam ediyoruz.

Doğru Adımlar,
doğru kişilerin ayak izlerini takip ederek atılır.

Aksi taktirde zaten ayak izlerinin birbirine karıştığı bu gibi dönemlerde atılacak yanlış bir adım, geleceği inşâ etmeyi arzularken gayya çukuruna saplanmaya sebep olur ki, bunun örneklerine yakın zamanda millet olarak şahit olduk. Bu sebeptendir ki; adımlarını her daim HAKK ve MİLLET aşkı için atan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gençliğe nasihatini hiç unutmuyoruz! “Gençler, sakın kula kul olmayın! Sakın makam ve mevki sahiplerinin önünde eğilmeyin! İster Cumhurbaşkanı olsun, ister Başbakan olsun, ister para babaları olsun, ister sermaye olsun… Bilesiniz ki Rezzak-ı Âlem olan, rızkın sahibi olan Allah’tır. Şunu bilelim ki; eğilmek, dalkavukluğu getirir! Bu milletin gençlerine de asla dalkavukluk yakışmaz, yaraşmaz!” İşte bu minvalde doğru adımlar atarken, biliyoruz ki; 2053’ün köşe taşlarını yerlerine bizler koyacağız. Yarınların inşâsı olan görevimiz hafif değil, aksine çok ağır! Ancak biz GENÇ ASKON olarak o günlerin hülyası ve hayali içerisindeyiz. Eminiz ki; bu köşe taşlarını yerli yerine koyduğumuz vakit, bugünleri bizlere sağlayan devlet büyüklerimiz ile nasıl övünüyorsak, o günün Türkiye’si ile de öyle övüneceğiz.

Yarınların İnşâsı,
tasavvuruna sahip gençler olarak kendimizi 2023, 2053 ve 2071 Türkiye’sinin sevdalıları ve bekçileri olarak görmekteyiz.

Geçtiğimiz yüz yıl içerisinde olduğu gibi gerek inanç gerekse düşünce özgürlüklerinin kısıtlandığı, milletin ekonomik buhranlara hapsedildiği, inanç özgürlüğü uğruna mücadele eden partilerin kapatıldığı dönemlerin, bir daha asla uğramayacağı günleri ümit ediyoruz. GENÇ ASKON olarak hayal ettiğimiz 2053 ve 2071 Türkiye’si; insanlarımızın birbirine saygı ve hoşgörü ile yaklaştığı, milletimizin ekonomik özgürlüklerine kavuştuğu ve devletimizin ihanetten, ayrımcılıktan ve tehditlerden berî, itibarı ve gücü zirvede bir Türkiye’dir. Ve bu Türkiye’nin inşâsı için derin özgürlüklerden yana gösterdiğimiz tavır ile yolumuza devam etmekteyiz.

Derin Özgürlük
için koyduğumuz tavır sadece bizleri kapsayan bir dar görüş değildir. Bugün yurtiçinde yaşanan gündeme sağır ve dilsiz kalmadığımız gibi, yurtdışında ülkemizi ilgilendiren tüm olaylara karşı da sak durumdayız.

Zira yaşadığımz yakın tarih bize gösterdi ki; hangi coğrafyada olursa olsun, zulm ve haksızlıklara Türkiye olarak sessiz kaldığımız vakit o bölgeler zalimin eliyle adeta bir ateş topuna çevrilmektedir. Mazlumun ve güçsüzün sılasını terk edip, dayanabildiği ve açılmasını beklediği yegâne kapı Türkiye’dir. İşte bu sebepten dolayı, beş duyusu tüm dünyaya açık olan güçlü bir Türkiye’nin gençleri olarak idealimiz; sadece Edirne’den Kars’a değil, tüm dünya üzerinde Marufun Egemenliğini sağlayabilmektir.

Marufun Egemenliği
idealini başardığımız gün HAKKANİYET HATTINI tüm yer yüzüne inşâ etmiş olacağız.

GENÇ ASKON BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BAŞARILI FİRMALAR

BİZE ULAŞIN

GENÇ ASKON etkinlikleri, haberleri ve organizasyonlarından haberdar olmak veya herhangi bir konu hakkında bilgi almak için bize buradan ulaşabilirsiniz.

Gönderiliyor

©[2018] GENÇ ASKON. Tüm Hakları Saklıdır.

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account