Birimler

GENEL SEKRETERLİK

Derneğin iç ve dış kurumlarla iletişimin temel fonksiyon olarak üstlenildiği birimdir.

Genel Sekreter ve Genel Sekreter yardımcıları; derneğin profesyonel çalışanları vasıtasıyla tüm iç birimlerin birbirleri arasındaki iletişimden ve bu bilgi akışının Genel Başkanlığa bildirilmesinden ayrıca Genel Başkanın tüm görevlendirme, faaliyet ve talimatlarının ilgili birimlere eksiksiz aktarılmaları ve bu unsurların yerine getirilmelerinin denetiminden Genel Başkana karşı sorumludurlar.

Yan faaliyet olarak Genel Sekreterlik; geleneksel sekreterya anlayışı ile Şubelerin programlarının daimi kontrolünden ve olası ziyaretlerin programlamasından tüm Genel Başkan Yardımcılarına karşı yetkili ve sorumlu olarak faaliyet gösterir.

ÜYE İLİŞKİLERİ BİRİMİ

Derneğin Genel Merkez kapsamı başta olmak üzere tüm şube temsilciliklerinin Üye İlişkilerini yöneten ve yönlendiren birimdir. Dernek tüzüğüne uygun olarak üyelendirme politikasını gözetir ve hayata geçirilmesinden sorumludur.

Disiplin ve hakkaniyet ölçüleriyle Derneğin çalışma alanları ve Ticaret konjonktüründe yayılma politikaları bu birim üzerinden yürütülür. Mali bütçeyle birlikte kurumsal olguların geliştirilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülür; dernek şiarına en uygun iş insanlarınca dernek delegelerinin arttırılmasına ve geliştirilmesine olanak sağlayan birimdir.

SEKTÖR KURULLARI BİRİMİ

İş insanlarının delege olduğu ve iş dünyasına yönelik çalışmalar gösteren tüm derneklerin en kritik birimi Sektör Kurulları Birimidir.

Derneğin tüm neferlerinin kapsam ve faaliyetlerinin ticaret ve iş dünyası olması sebebiyle tüm delegelerin ticari hacimlerini ve unsurlarını dolayısıyla bölgelerinin ve son kertede ülkemizin iş hacimlerinin üretim ihracat ithalat İmalat gibi unsurlarla arttırılması hayati önem taşımaktadır.

İş bu hacim yükseltme çalışmalarının temel fonksiyonu Sektör Kurullarının bir araya gelmesiyle doğal pazar geliştirme olarak karşımıza çıkar.

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda derneğimizin Sektör kurulları; geleneksel yöntemleri unutmadan inovatif düşünce yapısıyla spesifik sektörler dahil olmak üzere iş insanlarını Genç ASKON Çatısı altında bir araya getirmek ve bu istişarelerin reel iş hacimlerine yansıtılması işlemlerinin hayata geçirilmesinden sorumludur. Derneğimiz Sektör Kurulları Birimi dönemler boyunca tüzük gereği ayda 1 kez olmam üzere yılda en az 12 kez toplanır ve yapılan tüm istişareler geliştirilen tüm ilişkiler dernek arşivine kaydedilir.

Sektör Kurulları Birimi yan faaliyet olarak Üye İlişkileri birimi ile tam kapasite iletişim halinde olup; tüm şubelerin Sektör Kurullarının gözetilmesi kavuşturulması ve denetlenmesinden sorumludur.

EĞİTİM VE ÜNİVERSİTELER BİRİMİ

Derneğin Kurum içi eğitimlerinin tamamından sorumlu olan birimdir.

Çalıştaylar,konferanslar,telekonferanslar,endemik ziyaretler ve incelemeler gibi yöntemlerle derneğin kurumsallaşması, ağ ve bağlantıların geliştirilmesi dernek delegelerinin kişisel,kurumsal ve iş anlayışlarının inovatif bir görüşle geliştirilmesi için programlar ve faaliyetler oluştururlar.

Tüm eğitim takvimleri hem bireysel hemde kurumsallığının temel unsurlarından biri olan mali yapılarının güçlendirilmesine dayanak oluşturacak Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine uygun olarak oluşturulur.

Yan faaliyet olarak ise derneğin gelecek hayatının ve sürdürülebilirliğinin temel dayanağını oluşturan etmenlerden bir unsuru olan üniversite öğrencilerinin dernek faaliyetlerine aşinalığını arttırmak amacıyla;
Genel Merkez başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışında şube ve temsilciliklerin bulunduğu tüm bölgelerde Üniversite kulüpleri kurularak derneğin Yüksek Öğretim Kurumları bağlamında temasları temsil edilmesini ve faaliyetlerin hayata geçirilmesinden sorumludur.

SEKTÖR KURULLARI BİRİMİ

İş insanlarının delege olduğu ve iş dünyasına yönelik çalışmalar gösteren tüm derneklerin en kritik birimi Sektör Kurulları Birimidir.

Derneğin tüm neferlerinin kapsam ve faaliyetlerinin ticaret ve iş dünyası olması sebebiyle tüm delegelerin ticari hacimlerini ve unsurlarını dolayısıyla bölgelerinin ve son kertede ülkemizin iş hacimlerinin üretim ihracat ithalat İmalat gibi unsurlarla arttırılması hayati önem taşımaktadır.

İş bu hacim yükseltme çalışmalarının temel fonksiyonu Sektör Kurullarının bir araya gelmesiyle doğal pazar geliştirme olarak karşımıza çıkar.

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda derneğimizin Sektör kurulları; geleneksel yöntemleri unutmadan inovatif düşünce yapısıyla spesifik sektörler dahil olmak üzere iş insanlarını Genç ASKON Çatısı altında bir araya getirmek ve bu istişarelerin reel iş hacimlerine yansıtılması işlemlerinin hayata geçirilmesinden sorumludur. Derneğimiz Sektör Kurulları Birimi dönemler boyunca tüzük gereği ayda 1 kez olmam üzere yılda en az 12 kez toplanır ve yapılan tüm istişareler geliştirilen tüm ilişkiler dernek arşivine kaydedilir.

Sektör Kurulları Birimi yan faaliyet olarak Üye İlişkileri birimi ile tam kapasite iletişim halinde olup; tüm şubelerin Sektör Kurullarının gözetilmesi kavuşturulması ve denetlenmesinden sorumludur.

EĞİTİM VE ÜNİVERSİTELER BİRİMİ

Derneğin Kurum içi eğitimlerinin tamamından sorumlu olan birimdir.

Çalıştaylar,konferanslar,telekonferanslar,endemik ziyaretler ve incelemeler gibi yöntemlerle derneğin kurumsallaşması, ağ ve bağlantıların geliştirilmesi dernek delegelerinin kişisel,kurumsal ve iş anlayışlarının inovatif bir görüşle geliştirilmesi için programlar ve faaliyetler oluştururlar.

Tüm eğitim takvimleri hem bireysel hemde kurumsallığının temel unsurlarından biri olan mali yapılarının güçlendirilmesine dayanak oluşturacak Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine uygun olarak oluşturulur.

Yan faaliyet olarak ise derneğin gelecek hayatının ve sürdürülebilirliğinin temel dayanağını oluşturan etmenlerden bir unsuru olan üniversite öğrencilerinin dernek faaliyetlerine aşinalığını arttırmak amacıyla;
Genel Merkez başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışında şube ve temsilciliklerin bulunduğu tüm bölgelerde Üniversite kulüpleri kurularak derneğin Yüksek Öğretim Kurumları bağlamında temasları temsil edilmesini ve faaliyetlerin hayata geçirilmesinden sorumludur.